O nas

Idea OUT of poza układami

Zespół redakcyjny

Powstało nowe medium. Całkowicie niezależne politycznie i światopoglądowo. Nieprzejednane dla korupcji, amatorszczyzny, głupoty, chamstwa, politycznych układów, światopoglądowego bajdurzenia. Czułe jedynie na obiektywizm i sprawiedliwość społeczną.

Ideologia: Profesjonalne, zaangażowane, ostre, ale odpowiedzialne dziennikarstwo działające według najwyższych światowych standardów. Wrażliwość społeczna, odważne działania na rzecz coraz szerszej grupy osób wykluczonych, niepogodzonych ze zideologizowaną propagandą wszelkiego koloru.

Tytuł prasowy zarejestrowany pod nr 351. Naczelny Redaktor Sławomir Sikora

Sławomir Sikora, redaktor naczelny OUT of

Sławomir_Sikora

To bohater jednego z najgłośniejszych wydarzeń kryminalnych, którym przed laty żyła praktycznie cała Polska. Jego historię nagłośnił przede wszystkim kultowy już film „Dług” w reżyserii Krzysztofa Krauzego.

Niedawno na ekranach kinowych prześledzić było można także dalsze losy Sławomira Sikory w filmie „Mój dług”. Ułaskawiony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego po odbyciu 10 z 25 przysądzonych mu lat kary za zabójstwo swego prześladowcy zdecydował radykalnie zmienić parametry swojego życia.

Nawrócił się na katolicyzm. Porzucił business i rozpoczął ożywioną działalność charytatywną na rzecz osób osadzonych w polskich więzieniach. W licznych wystąpieniach medialnych w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie stał się gorącym rzecznikiem zmian w polskim systemie penitencjarnym. Wydał też dwie książki, w których opisuje swoje dzieje przed, a głównie w trakcie odbywania kary.

Maluje ponury obraz polskich zakładów karnych. Wskazuje na główne jego wady.

W każdym jego działaniu widać wyraźną cechę. Sławomir Sikora spragniony jest wolności dla siebie i dla innych, którym pragnie przyjść z pomocą. Wolność jest głównym motorem jego postępowania.

W umiłowaniu wolności upatruje podstawową cechę człowieczeństwa. Zniewolenie to koniec, śmierć, niebyt każdej istoty ludzkiej.

Wojciech Dmochowski, zastępca redaktora naczelnego OUT of

Wojciech Dmochowski

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Filologii Polskiej i Słowiańskiej, w Katedrze Filologii Klasycznej.

Włada biegle językiem angielskim, łaciną, greką, średnio: rosyjskim, słabo: włoskim, serbskochorwackim.

Dziennikarstwo uprawiał w Polskim Radiu (Program IV, Program III, Polskie Radio Bis) oraz Telewizji Polskiej (Program I i II). W roku 1998 był prezenterem Inforadia BBC. W 1994 – 1995 kierował działami reklamy i promocji w firmie dystrybucyjnej filmów EUROCOM i KABELMEDIA. Od 1981 do 2004 współpracował ze Special Broadcasting Service – publiczną rozgłośnią australijską jako korespondent zagraniczny w Polsce.

W latach 1982 – 1985 szefował Działowi Popularyzacji Nauki Programu IV PR i Programu III PR oraz Redakcji Literackiej Programu III PR.

Od 1986 do 1989 szef weekendowego pasma w Programie III PR. W latach 1997 – 2002 prowadził seminaria i wykłady z dziedziny dziennikarstwa, public relations i rynku medialnego na Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

Przez kilkanaście lat prowadził własną działalność gospodarczą w ramach Radiowej Agencji Publicystycznej i AUDIO-EDU przygotowującej krótkie programy publicystyczne dla kilkudziesięciu lokalnych nadawców prywatnych. Produkował audycje promocyjne dla wydawnictw: Pruszyński i Spółka, AGORA, WSiP.

Był producentem i autorem „Dźwiękowego Kalendarza Jedynki” oraz audycji „Unijne odliczanie” dla Pr. I Polskiego Radia oraz cykli audycji dla Polskiego Radia BIS. Współtworzył także i produkował, wspólnie z Polskim Radiem i Wydawnictwem BELLONA, pierwsze w Polsce wydanie historii Polski w formie audio na płytach CD „Od Mieszka I do Jana Pawła II”.

Partnerzy

Mieloch Adwokaci
Kancelaria Adwokacka Ryszard Kalisz
GOLDHAAR Brand Consulting
PR REBEL
pl_PL
Skip to content